Czym jest marka osobista?

Na pytanie czym jest marka osobista osobista odpowiedź jest prosta. Ty jesteś swoją marką osobistą i ją posiadasz. Każdy ją posiada, lecz nie każdy jest tego świadomy. Tworzona już przez twoje imię i nazwisko. Przez zdolności i doświadczenie. Przez wiedzę